NUMEROLOGI

EFTERSOM INTRESSET ÄR STORT när det gäller numerologi är Miss Thi den som leder oss i detta, denna mystiska värld. Även om man kan se numerologin på ett roande plan, så sägs det ha en mening Edär människan står i kontakt med universum, där uppbyggnaden för siffror är nyckeln till sin personlighet, karaktär och sensitivitet i livet. Om man slår samman siffrorna i sitt födelsetal, år, månad och dag så får man fram LIVSTALET. Varje tal har en egen innebörd, som kan hjälpa oss i vår livsutveckling. Numerologin beskriver våra möjligheter, och förklarar hur vi ska hantera våra negativa och positiva sidor, hur vi agerar efter våra bästa förutsättningar. Om mitt LIVSTAL är 8 skulle det vara min livsläxa här på jorden som jag ska följa och lära mig hantera. Ex hur man räknar ut detta är 1970 (årtal) 12 (mån) 15 (datum) = 1+ 9 + 7 + 0 + 1 + 2 + 1 +5 =2 6 = 2 + 6 = 8. LIVSTALET är 8.

 

                 

MAN SUMMERAR SIFFRORNA tills man bara får en siffra kvar. När man väljer att födas under till exempelt 8 :ans vibration innebär det ofta att vi valt detta för att vi ska lära oss insikter i livet som är vårt karma. Det gäller också datumen som är 13, 17, 22, 26, 31, lägger man ihop 1 + 3 = 4, 1 +7= 8, 2 + 2= 4, 2 + 6 = 8 och 3 + 1 = 4, alla dessa bryts alltså ner till enkla nyckeltalet 4 eller 8. Inom numerlogin sägs det att man gör sitt val av livsnummer mellan inkarnationerna då du befinner dig i ett högre medvetande tillstånd. Man ikläder sig alltså i 4:ans eller 8:ans magiska tal. Detta kan inte undvikas om det är din födelse, men skulle det finnas samma tal i namnet, kan naturligtvis stavningen förändras. Att förändra stavningen är inte att manipulera med sitt karma utan snarare klokt. Det är en handling byggt på den fria viljan som gör att du vill göra din väg lättare i detta liv. Undvik att ha dessa tal i andra avseenden som telefonnummer och adresser som kan brytas ner till enkel 4 eller 8.

 

 
MAN BÖR OCKSÅ UNDVIKA att lägga viktiga händelser den 4:e, 8:e, 13:e, 26:e eller 31:a i månaden. Blir det fler av dessa tal kan det bli allt för ödesmättat. Ofta så dras dessa människor till varandra men det brukar innebära stora påfrestningar i relationen. Det betyder ofta många självuppoffringar för båda parter. Barn som kommer från sådana förhållanden blir ofta ovanligt begåvade. Vissa förhållanden lämnar också ett rikt arv av musik, poesi eller andra former av skapande. De besvärliga vibrationerna från talen 4 och 8 förvärras om man är Stenbock eller Vattuman eftersom 8 är Saturnus (stenbockens planethärskare) tal 4 är Uranus (vattumannens planethärskare) tal. När man märker att man kanske dras med otur i den vibrationen kanske man bör överväga att byta ut 4 eller 8 i namnet eller kanske byta telefonnummer. Kan man ändra det till enkla talet 6 så minskar de negativa situationerna i livet.

 

 

VÄLJER MAN ISTÄLLET  för att utsätta sig för den fulla 8:a vibrationen kan man tänka på att göra alla viktiga beslut eller inköp på datumen 8, 17 eller 26. Har man således namnet också i talet 8:a bör det ändras till det enkla talet 8 men ej till det sammansatta talet 26. Då ökar chanser för det materiella välståndet, men minskas att präglas av ödet. Undvik dock att kombinera med talet 4:a. Även om man inte har 8:a eller 4:a och vill förändra sitt namn, så titta på de övriga talen om det saknas något i livet. Det kanske man kan kompensera med en extra bokstav eller att ta bort någon. Siffran 8:a står också för rikedom och drar ofta till sig pengar speciellt om det finns i lägenhetsnumret. Man kan också pröva med att lägga en papperslapp med en 8:a i plånboken, så kanske inte pengarna tar slut innan nästa lön kommer.

 

 

HÄNG UPP SIFFRAN ÅTTA i sovrummet eller där man tar hand om sina räkenskaper så drar man tills sig pengar och kan leva ett gott liv. Det gäller bara att vara övertygad i sitt liv att allt gott kommer till en. Låt fantasin flöda för hur man skall använd numerologin och sina tankar. När man räknar ut sittSJÄLSTAL tar man alla vokaler i sitt namn, i personlighetstalet är det enbart konsonanterna man lägger ihop så det blir till ett ental, där måste man ha en speciell mall där varje boktstav står för respektive siffra. Man har även ett TOTALJAG och då lägger man ihop summan av SJÄLSTALET ochPESONLIGHETSTALET så även där summan blir till en tal.

TOTALJAGET representerar styrkan i ditt hela namn och talar om vem du är.

SJÄLSTALET hjälper dig att förstå vad du känner innebords.

PERSONLIGHETSTALET berättar hur omvärlden betraktar dig.

 

1= A, J, S, Å, Ä 

2=B, K, T

3= C, L, U    

4= D, M, V

5= E, N. W

6= F, ,O, X,Ö

7= G, P, Y    

8= H, Q, Z

9= I, R

NUMMER 1
Är självständiga initiativtagande. De har också behov av att bestämma. En stark personlighet som har mod och styrka men de är också beslutsamma och ambitiösa. Deras kreativa sida gör dem uppfinningsrik. De är ständigt tänkande och tycker om att dissekera både tankar och människor. Dessa personer borde njuta mer av livet och ett bra sätt är att vara ute i naturen eller motionera. De kan vara egoistiska, dominanta och skrytsamma. När de blir ängsliga så har de en förmåga att bli fega och sviker lätt. Låter vi dem bestämma allt så blir de lätt härsklysten och illvillig, även självupptagen, vidlyftig och äregirig.
 

Totaljag -
En stark önskan att vara bäst. Sätter ribban högt och förväntar sig perfektion från alla i omgivningen. Vissa kan reagera på det och känna sig kränkta och då gäller det att visa att du bara vill hjälpa och stödja dem till ett bättre liv. Satsar mycket på sitt liv för att få ut så mycket som möjligt av det och många gånger kan det bli stress. Att träna och idrotta kan lindra.
 

Själstal 1 -
Jag är tillfreds när jag vinner en personlig seger tex en tävling, då jag är nummer ett i det jag gör och behandlas med respekt. Jag har modet att vara mig själv känna mig fullkommlig.

Ettans färger är rött, orange, guld och gul/grönt.

Bästa månader: januari och oktober
Bästa dagarna i månaden 1, 10, 19 och 28
Bästa dag i veckan: söndag
Lyckotal: 1, 10, 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82, 91 och 100

Vibration 1, samstämmiga tal är 1, 5 och 7

Förenliga tal är 2, 3 och 9

Utmanande tal är 4 och 6

Neutrala tal är 8

NUMMER 2
Känslig och tycker inte om konflikter. De vill gärna lösa konflikterna snabbt och är därför en bra diplomat. Deras vänliga framtoning gör att de är tillgivna men är ofta påverkbara. Deras inre harmoni gör att andra dras till dem och vill gärna vara vän med alla. En tvåa vill alla väl och försöker hjälpa efter bästa förmåga genom att förmedla både arbete och livspartner. De är inte intresserade av konkurrens. De kan lätt bli överkänsliga och kan då uppfattas som fega. Obeslutsamhet kan ofta göra tvåor likgiltiga för att slippa ta beslut. Många gånger viker de sig för att slipa konflikter. När 2:an känner sig trängd så blir de pessimistiska och kan ljuga. Skvaller och svek är brist på självkänsla.
 

Totaljag 2 -
Ofta är dessa personer sociala och vill hjälpa alla omkring sig att lösa deras konflikter.Är vänlig och vill hela tiden ha fred. För att må bra så behöver de ett kärleksfullt förhållande. Skulle det bli missämja så lider de otroligt mycket av det och smärtan syns i deras ögon och hela sin kropp. Söker inte en ledar position men ofta så finns de bakom den som har en ledar position. Var noga med vem de väljer i sin vänkrets så att de inte blir utnyttjad.
 

Själstal 2 -
Jag är tillfredstäld när jag är förälskad och befinner mig i en harmonisk miljö. När jag amvänder mig av min intuition för att lösa problem. Lyssnar på musik och samlar goda vänner omkring mig.

Tvåans färger är rosa, ljusblå, lila och grått.

- Bästa månad: februari och november
- Bästa dagar i månaden: 2, 11, 21 och 29
- Bästa dag i veckan: tisdagar
- Lyckotal: 2, 11, 29, 38, 47, 56, 65, 74, 83, 92, och 101

Vibration 2, samstämmiga tal är 2, 4 och 8

Förenliga tal är 1, 3, 6 och 9

Utmanande tal är 5 och 7

NUMMER 3
Står för kreativ energi. De vill kommunicera och har alltid en öppen dialog. Dessa personer är ofta konstnärliga i någon form och behöver ständigt uttrycka sig. De har lätt för att förstå sin omgivning och har därför många vänner. Deras optimistiska syn gör dem charmiga och omtänksamma. De är trofasta mot sina vänner och kan bli sentimentala och gnälliga. Har lätt för att överdriva om de inte kan använda sin kreativa sida men också kritiska och lata. Avund eller svartsjuka om de själva inte lyckas uppnå sina mål eller struntar i att lyssna på sin inre röst som manar till kommunikation. De blir lätt giriga och intoleranta men de kan också bli opålitliga.
 

Totaljag 3 -
Är en bra kommunikatör som trivs på scenen där dekan framträda på många olika sätt. Applåderna är det som driver dem och de är mycket kvicktänkta och roliga. Säger sin mening och talar om vad de tycker och tänker. De bör hitta ett forum som passar dem bäst. Om de inte trivs på scenen så beror det på att de bär på ärr från barndomen.
 

Själstal 3 -
Jag är tillfreds när jag får skratta, uppträda, skriva eller göra något kreativt som har betydelse och när någon följer mina råd.

Treans färger är rött, kastanjebrunt, gult och lila

- Bästa månad - mars och december
- Bästa dagar i månaden - 3, 12, 21 och 30
- Bästa dag i veckan - onsdag
- Lyckotal - 3, 12, 21, 39, 48, 57, 66, 75, 84, 93 och 102

3 -Vibration

Samstämmiga tal är 3, 6 och 9

Förenliga tal är 1, 2 och 5

Utmanande tal är 4, 7 och 8

NUMMER 4
Är pålitlig och söker trygghet. De är ansvarsfulla, ärliga och praktiska. Deras tålamod kan vara oändligt men också deras uthållighet. De ger aldrig upp utan att ha prövat alla metoder som kan tänka sig. Deras organisations förmåga gör att många ser dem som sansade och ihärdiga för att bygga en stabil grund att stå på. De kan uppfattas som småaktiga i deras iver att uppnå deras uppsatta mål. Kan också vara snål och trångsynta men det beror på deras behov att allt skall vara tryggt och inget skall lämnas åt slumpen.De kan vara burdusa men också inställsamma för att få det de vill ha trygghet. De kan gå till ytterligheter för att känna sig trygga och då kan de bli våldsamma och hänsynslösa.De försvarar sin borg både genom att vara illvillig och hätsk, till och med vulgära.

Totaljaget 4 -
Pålitlig och ansvarsfull, hemmet är viktigt. De bör vara noga med att tänka på vad som sägs så att de inte sårar någon med sitt raka och ärliga sätt att uttrycka sig. De har ett stort behov av att lära dig saker och vet ofta vad de talar om. Det är bättre att tiga än att berätta om alla fallgropar i en väns projekt. Visserligen kan de ha rätt men uppfattas då som negativa och blir inte till någon hjälp.Trots detta upplevs de som lojala och har fallenhet för administration vilket uppskattas av många.
 

Själstal 4 -
Jag är tillfreds när jag känner trygghet och alla räkningar är betalda. När planen för framtiden ligger fast och jag bor och lever i en miljö som verkligen är mitt hem.

Fyrans färg är orange, brunt, mörkblått och grått

- Bästa månad: april
- Bästa dagar i månaden: 4, 13, 22, och 30
- Bästa dag i veckan: torsdag
- Lyckotal: 4, 13, 22, 31, 40, 49, 58, 67, 76, 85, 94, och 103

4-Vibration

Samstämmiga tal är 2, 4 och 8

Förenliga tal är 6 och 7

Utmanande tal är 1, 3, 5 och 9

NUMMER 5
Söker frihet och äventyr. De är uppfinningsrika och energiska mångsysslare som ständigt vill ha förändring. Dessa personer är sympatiska och har en stor umgänges krets. De attraherar många med sin sexappile. Deras hjärna är ständigt aktiv och de är ofta välutbildade. Dessa personer behöver lugnet från naturen. När dessa personer inte är i harmoni blir de lätt högljudda och sensationslystna. De har en tendens att bli exhibitionistiska när det ständigt söker efter äventyr, oansvariga kan dessa personer bli för att hitta förändringar när de blir uttråkade. Deras njutningslystnad finns det inga gränser för så länge de känner att energin flödar och de hamnar lätt i en slösaktig position som i det närmaste kan vara omoralisk. De spelar gärna och om de vinner eller förlora spelar ingen roll för ofta använder de sig av sina lögner för att rättfärdiga sina beteenden. Deras rastlöshet kan botas i naturen eller på tränings banan.
 

Totaljag 5 -
Är en energisk person som vill resa och se allt som finns där ute. Livsnjutare som vill försköna sin omgivning. Fester är viktiga att dekorera men ser dem också som intressanta för de nyheter som kan komma fram. Mysterium lockar och de gillar att gräva efter fakta. De kan ibland vara en mästare på att fly undan med hjälp av droger, sex, resor, alkohol och arbete. Bör hållas sig aktiva inom förnuftets gränser.
 

Själstal 5-
Jag är tillfreds när jag har friheten att komma och gå som jag vill. När jag reser och kan se värdens mysterium som alltid har lockat mig. Få sitta ner på en restaurang eller vara på ett hotell och bara njuta.

Femmans färger är kastanjebrunt, gult, gul/grönt och ljusblått

- Bästa månad: maj
- Bästa dagar i månaden: 5, 14 och 23
- Bästa dag i veckan: tisdag
- Lyckotal: 5, 14, 23, 32, 41, 50, 59, 68, 77, 86, 95 och 104

5-Vibration

Samstämmiga tal är 1, 5 och 7

Förenliga tal är 3 och 9

Utmanande tal är 2, 4 och 6

Neutrala tal är 8

NUMMER 6
Tar gärna hand om andra i fostrande syfte. De är kreativa personer som är anpassningsbara. Deras tjänstvillighet gör att de gärna skämmer bort sina vänner och allra helst sin familj som de är totalt lojala emot. De är harmoniska och stabila personer som har en inre värdighet. Sinne för skönhet och konst i alla former. När deras energi är i balans så skiner de och kan charma vem som helst, då kan de låna dig sitt öra för att hjälpa och stödja. Dessa personer blir ofta pedanter för att de vill så väl och de tenderar att bli överbeskyddande mot sin familj. De tvekar inte att strida om det gäller sina vänner eller familjen. När de inte kan få uttryck för sin inre sorg så blir de lätt modfällda och griniga många kan uppfatta dessa som tjatiga. Barn som har föräldrar med livstalet sex brukar ofta känna pressen från familjen. Skvaller kan ofta vara något som de sysslar med för att tysta den inre rösten som inte är nöjd med det liv som de har hamnat i. Påträngande och självbelåtna kan de också vara. När livet går emot dem så blir de lätt svartsjuka och avundsamma. Deras misstänksamhet gör dem härsklystna och dominanta. De tar sig ofta i uttryck i cynism.
 

Totaljag 6 -
De är attraktiva personer som har lätt för att dra till sig uppmärksamhet. Andra vill följa dem tack vara sin aura av auktoritet. Skadebegränsning är sin specialitet och när allt går för bra blir de ibland nervös. De bör sluta att oroa sig för att faror skall lura bakom hörnen. De är alltför pålitliga och borde ibland försöka att slå dig lös och njut av livet.
 

Själstal 6 -
Jag är tillfreds om jag har barn eller driver ett eget företag och har stort ansvar. När andra ser upp till mig och bekräftar mitt hårda arbete. När jag är behövd och älskad av mina nära och kära.

Sexans färger är rosa, blått, grönt och lila.

- Bästa månad: juni
- Bästa dagar i månaden: 6, 15 och 24
- Bästa dagar i veckan: söndag, måndag och fredag
- Lyckotal: 6, 15, 24, 33, 42, 51, 60, 69, 78, 87, 96 och 105

6-Vibration

Samstämmiga tal är 3, 6 och 9

Förenliga tal är 2, 4 och 8

Utmanande tal är 1, 5 och 7

NUMMER 7
Söker sanningen och frågar ständigt varför och vem är jag? De analyserar ständigt sina vänner och bekanta. Ofta finner vi dem i ockulta sällskap för att avslöja livets existens. De är fridsamma personer med en stor själ som djupsinnigt söker efter svar på alla typer av frågor. Deras rättvise tänkande gör att många dras till dem. De är ofta fåordiga men de förstår människor och deras behov instinktivt. Många kan uppfatta personen som kylig och högdragen men de beror ofta på att de inte är i balans med sitt inre. Det kan komma till uttryck på många olika sätt. Vissa blir nervösa andra blir sarkastiska och okänsliga. De kritiserar och blir skeptiska om de känner att de inte kan behärska situationen. De dras ständigt med melankoli. De blir lätt inåtvända om de inte kan styra sin energi åt rätt håll och ofta uppfattar vi dem som självupptagna. Oärliga och listiga kan de bli om de tvingas att leva i allt för stressiga miljöer och det finns få eller inga möjligheter att få vara i naturen eller motionera. Det kan leda till alkoholism och en övertro på det magiska. Det blir ett sätt att fly från livet stress.
 

Totaljag 7 -
Släpper inte gärna in människor till sitt inre. Energin lägger de på att lära känna sig själva i stället för andra. Iakttar hela tiden sin omgivning och lägger det på minnet. När de delar sina observationer bör de vara försiktig så att de inte förolämpar människorna i sin omgivning. När de finner en stark tro så blir de ofta väldigt vänliga och timida. De har en stor andlighet i sitt inre.
 

Själstal 7 -
Jag är tillfreds när jag kan vara ensam med mina tankar och omger mig med naturens skönhet, havet, bergen, skogen. När jag finner en andlig grund att stå på.

Sjuans färger är vitt, ljusblått, mörkblått och indigoblått

- Bästa månad: juli
- Bästa dagar i månaden: 7, 16 och 25
- Bästa dagar i veckan: lördag trivs du bra med andra, söndag bör du vara ensam eller likasinnad.
- Lyckotal: 7, 16, 25, 34, 52, 61, 70, 79, 88, 97 och 106

7-Vibration

Samstämmiga tal är 1, 5 och 7

Förenliga tal är 4

Utmanande tal är 2, 3, 6, 8 och 9

NUMMER 8
Behöver andlig och ekonomisk frihet. De strävar ständigt efter att balansera sitt inre och sitt konto. De har lätt för siffror och arbetar gärna i stor skala. Organisationsförmågan och deras handlinskraftiga förmåga gör dem mycket effektiva. Deras inre styrka kommer via deras självtillit men det har också förmåga att sortera ut det bästa som ger det mesta. Detta tal behöver lära från grunden och via sina egna misstag. De vill också lära sig men har svårt att ta emot hjälp och goda råd. När de inte är i balans så blir de giriga och intrigerar gärna för att vinna. De kan vara förslagen och hitta vägar som de normalt inte skulle använda för att uppnå den ekonomiska friheten. Då kan de både vara snikna och oförsonliga trotts att de normalt är vänliga och hjälpsamma. Det kan gå så långt att de blir både grymma och hämndlystna. Det strider då för sin sak och känner sig ofta missförstådda. Då beror det ofta på att de inte känner sig trygga och trygghet finner de ofta i pengar men de är inte materialister. De vill försörja sig själv och känna sig oberoende.
 

Totaljag 8 -
Är starka personer som behöver hitta ett bra sätt att finansiera sitt liv. Väljer alltid kvalitet i stället för kvantitet. Det finns ofta sentimentala värden på det de samlar. Behöver förstå bättre att andra vill hjälpa och stödja i sitt liv för att de älskar och bryr sig om. De är rädda för att bli uttnyttjade. Försök att visa din kärlek på ett sådant sätt som andra förstår. Pengar kan bli beroendeframkallade. De behöver vara alltför sparsamma men inte heller låta inte pengarna rinna genom fingrarna. Balanser i livet gör att de finner en väg som passar bäst.
 

Själstal 8 -
Jag är tillfreds när jag har ekonomisk frihet att göra det jag vill. Har ett fint och tryggt hem. När jag får bestämmaoch andra gör som jag säger. När jag säger sanningen och ser rättvisa i en svår situation.

Åttans färger är rött, orange, mörkblått och svart

-Bästa månad: augusti
- Bästa dagar i månaden: 8, 17 och 26
- Bästa dag i veckan: torsdag
- Lyckotal: 8, 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80, 98 och 107

8-Vibration

Samstämmiga tal är 2, 4 och 8

Förenliga tal är 6

Utmanande tal är 3, 7 och 9

Neutrala tal är 1 och 5

NUMMER 9
Är humanitär och har instinkter som gör dem till filantroper. De har en konstnärlig sida som behöver få komma till sin rätt. Deras kärleksfulla attityd gör dem till bra ledare och de kan förstå andra människor utan att anstränga sig. Tjänstvillighet är också en stark sida hos 9:an. När de inte får möjlighet att uttrycka sin konstnärliga sida blir de ofta ombytliga och kan inte bestämma sig för de ena eller det andra. De blir då lätt sentimentala och tänker allt för mycket på vad som inte är bra. Känslorna tar lätt överhand och många gör sådant som de inte skulle ha gjort om de mått bra. De går lätt över gränser, och då blir de lätt vulgära och ansvarslösa. De finns en omoralisk sida som visar deras råhet.

Totaljag 9 - Har en stark energi och är mycket intuitiv. Genom sina insikter i livet vill de hjälpa och stödja andra. Det gäller för dem att förmedla den kunskapen på rätt sätt så att de inte skrämmer dem de vill hjälpa eller visar sig överlägsen. Det är viktigt att de släpper gamla familjeproblem. Antingen är de i tvist med familjen eller så har de stort ansvar för sin familj. De borde utforska sin andlighet och finna det som hjälper dem till sin sinnes frid. De kan använda andligheten klokt och hjälper dem omkring sig som inte har lyckats finna sig själva.
 

Själstal 9 -
Jag är tillfreds när min familj inte bråkar och allt gamalt groll är utrett. När jag lever i nuet och tar tillvara det som kommer till mig. När jag funnit ett arbete som också gynnar männskligheten.

Nians färger är rosa, rött, lila och purpur .

- Bästa månad: september
- Bästa dagar i månaden: 9, 18, 27
- Bästa dag i veckan: måndag ensam, fredag i sällskap
- Lyckotal: 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, 99 och 108

9-Vibration

Samstämmiga tal är 3, 6 och 9

Förenliga tal är 1, 2 och 5

Utmanande tal är 4, 7 och 8

MÄSTARTAL 11 - Eliten
Det är en engagerande siffra som vill uppnå höga mål. Höga ideal som har en fantastisk ledarförmåga. Uppfinningsrik men också inspirerande, de vill att människor skall ha de bra. Deras fantasi är outsinlig. När de får verka fritt och känner sig behövd. De kan bli allt för fanatiska när de engagerar sig och blir då lätt oresonliga. När de inte lyckas uppnå deras höga ideal så blir de ofta nyckfulla. De kan bli snåla eller vankelmodiga när livet inte kan erbjuda dem det de behöver.
Destruktivt: Girig, oärlig allt för att få behålla positionen som de så väl behöver för att känna sig fullkomlig. När de får för mycket plats kan de till och med bli utsvävande och allt för njutningslysten så detgäller att de skall få lagom dos av vår uppmärksamhet. Detta år 2009 är 11ans år och även vi som inte är det i vår livsväg kan göra gott under detta år och höja oss i vår energi.
Elvans färg är orange

MÄSTARTAL 22- Visionären
Byggmästaren, som är en enorm kraft, som bör behandlas med varsamhet. Det är visionären som gör drömmar till verklighet. Analytiker med särskilda uppgifter, och gåvor. Bör akta sig för att inte tvivla på sej själv, eller lockas av det som inte är enbart ljus. Mästartal 22 är kopplad till 4:ans gröna färgenergi. Står för högre medvetande. Du är en pendlare mellan det fysiskt jordiska och det andliga. Står för olika former av självtillit. 22:ans uppgift är att med vishet balansera och förverkliga drömmarna. Dessa energier samarbetar med varandra hela tiden, vare sig du vill eller inte så är du i dem, och med dem. 22:ans och 4:ans energi omger och påverkar dig hela tiden under detta liv. Du är en del av det.
Till detta mästartal hör extra känslighet.
Skräpmat, för lite vila samt osunt leverne kan skada din kropp fortare än hos de flesta andra. Rätt använd energi kan hjälpa dig att förverkliga stora projekt. Det är du som bestämmer. Fel använd energi kan leda till underlägsenhetskomplex och skrytsamhet. Personen som är född i denna speciella färgenergi har höga krav på vad som är sanning och rättvisa. I din strävan att söka efter sanning och rättvisa kan du skapa en viss förvirring i dina känslor om din syn på rättvisa är påtvingad av något eller någon i ditt liv.Att inte våga göra bort sig för att du är rädd att förlora något, eller rädd för vad andra ska tycka, blir viktigt för din självkänsla, men kortvarigt. Du kan uppleva att du kvävs av alla "måsten". Se till att din egen känsla, av vad sanning och rättvisa innebär för ditt liv, speglar dig i situationer runt omkring dig. Du mår bra av att arbeta med människor som har extrema behov av omsorg och vägledning. Se till att du har en bred utbildning på detta område och koppla samman ditt sanna jag, för då har du möjlighet att hjälpa till att skapa balans i många människors liv. Sanning och rättvisa på alla plan som den jordiska, juridiska, den känslomässiga och den kosmiska balansen mellan teori och handling samt koppla allt till en helhet, är ditt mål i livet.


RÅD:
Se till så att du inte kör över din kropp genom alla påhittade höga krav på att allt ska vara perfekt enligt jordiska lagar eller trender som du befinner dig i just nu. Du är perfekt som du är och du behöver inte bli godkänd av andra, vi är alla olika. Jobba med din underlägsenhetskänsla. Se till så att maten du äter är "högoktanig" på energi. Våga vara dig själv i all den styrka och ödmjukhet sm du innerst inne har. Klichéer är bara till din nackdel, du kommer att se detta förr eller senare.

MÄSTARTAL 33- Kristusenergin
Detta är det tredje mästartalet och representerar den självuppoffrande och fullständigt villkorslösa Kristusenergin. Rosenkransen. Förmåga att manifestera på jorden det högsta och största ljuset. Gud inkarnerad, precis som alla andra, men med en särskild uppgift att uppmärksamma det. Mästartalet 33 är kopplad till 6:ans Indigo (mörkblå) färgenergi. Står för högre medvetande, från den fysiska till den andliga. Står för olika former av inspirerande tjänande.
Kristusmedvetande. 33:an symboliserar den totala kravlösa kärleken. Till detta mästartal hör extrem känslighet i den fysiska kroppen när det gäller mat, dryck och andlig spis. Ensamhet är rena avkopplingen för dig. Du blir inspirerad av din andlige mästare inom dig. Samtal med honom, henne eller det är en naturlig del i ditt vakna eller sovande liv. Du är en tänkare, men också en flygare i dina nattliga äventyr utanför kroppen. Dessa kan ofta uppfattas som drömmar. Är du konstnärligt lagd så känner du ofta att du inte är ensam i skapandet av dina verk. Visa dina färdigheter i större grupper av människor, våga bli berömd för det du har åstadkommit på det sättet som känns bra för dig.
Fri relation till människor och känslan av frihet är viktigt för dig, du vill inte äga någon och du vill inte bli ägd! Fri känsla är din melodi. Rätt använd mästarenergi ger medvetenhet och ansvar för allt du gör. Fel använd mästarenergi ger självuppoffring, martyrskap och oansvarighet.
Jesus dog på korset för alla omedvetna människor, och han har inte någon griftefrid. Varje år vid Påsk spikar vi upp honom på korset om och om igen, år efter år, samma visa med mycket drama. Man kan undra om vi har lärt oss någonting av detta, eller går vi genom våra liv med blind och falsk trygghet genom detta skådespel. En tyst stund med rannsakan i sitt hjärta, skulle ge mer frid i mänskliga hjärtan och kroppar.


RÅD:
Råd till alla mästare som har Kristus-medvetenhet i sitt innersta är att arbeta med det du klarar av, överansträng dig inte. Var medveten om allt som sker här på jorden, men du behöver inte hjälpa alla med allt. Börja med det lilla du har runt omkring dig, då får du flöde i ditt liv!
Andra människor kan spegla sig i dina lugna, klara och tydliga uppgifter samt njutning av de små och stora ting som leder livet till harmoni och balans.

 

MÄSTARTALET 44
Är kopplad till 8:ans Ultra (violetta) färgenergi och Står för högre medvetande från den fysiska till den andliga, olika former av jämvikt och balans, att ge och ta emot i alla former.
Ett antal människor har i sin personliga inre färg talet 44 och 8 som sin destination. Människor födda i denna mästarenergi har en stark och ändå känslig kropp. 44- 8 människor är envisa med en stark vilja och en gåva att med rakt på sak i sanning, renhet och ödmjukhet genomskåda människor så att människor kan spegla sig i de frågor som 44 – 8 or ställer.
Inga omvägar existerar i närvaro av 44:ans mästarenergi-personer. Hyckleri, osanningar, girighet, passivitet, flykt från ansvar m.m.
Allt kommer fram i dagsljuset! 44 or vill ha förklaring på allt som känns eller syns som obalans i sin konstruktion. Ibland kan det vara svårt att förklara bakgrunden till alla frågor som 44-8 or ställer. Med sin personliga utstrålning sänder de en diffus, men ändå konkret känsla till eftertanke. Då rannsakar vi oss själva i tankar, ord och handling och börjar se världen med ett helhetsperspektiv på allt vi gör och säger.